KATSUMUSHI, ONTWIKKELINGEN...

HARRA-KIRI


Katsumushi 

In de Japanse cultuur is de libel geëerd als een symbool van nieuw leven, ontwikkelingen, als ook sterkte, dapperheid en geluk. In de mythologie tijdens de ‘Lakota’ periode vertegenwoordigd de libel de geest van de illusie en help de krijgers de vijanden te misleiden tijdens de gevechten op de strijdvelden.

 

 

Tsuba

De slagplaat is een onderdeel van het zwaard, deze scheidt het handvat van het zwaardblad, het voorkomt zelfverwonding als men per ongeluk met de hand langs het zwaardblad glijdt. De libel op de slagplaat vertegenwoordigd ook ter zelfbescherming tegen onverwachte situaties in het dagelijkse leven. Het dient voor zelfvertrouwen en beheersing ongeacht het moment en de situatie waarin je verkeerd.  


Bonsai  'Han Kengai'  
Logo van karateschool Vlijmen

 

Logo is een schets van een bonsai, bonsai betekend ‘boom in pot’.
De bonsai stijl is een half cascade stijl oftewel in het Japans ‘Han Kengai’ stijl.

De bonsai Han Kengai vertegenwoordigd de karateschool Vlijmen, de betekenis ervan is ‘kleine groeier’. 

 

De filosofie achter de ‘kleine groeier’ is in alles wat ik heb geleerd in het beoefenen van gevechtskunsten, en voornamelijk nog leert van het dagelijkse leven, de omgevingen, deze met zorg, passie en geduld opneemt in de tegenwoordige lesgeving en onderricht. Ik hecht veel waarde voor het behoud van de klassieke basisvormen ‘Kihon’ van de stijl Shito Ryu. Deze klassieke basisvormen worden dan ook frequent beoefend tijdens de wekelijkse trainingen. 

 

Onderricht is vergelijkbaar met het onderhouden van mijn bonsai wat deel uitmaakt van mijn dagelijkse leven.  "Een boom die snel wil groeien zal zijn wortels boven de aarde uitzetten en zal uiteindelijk haar balans gaan verliezen en omvallen".  De 'kleine groeier' zal de bewaker zijn van de positieve ontwikkelingen.

 

In mijn jeugdjaren was ik al vroeg onderricht geweest door mijn vader met de Tai Chi stijlvorm, mijn vader was van Chinees afkomst. Tai Chi is een bewegingskunst, met haar wortels in het oude China.

 

Tai Chi is diep verweven met de Taoïstische gezondheidsleer. Het is een uiterst goede bewegingsmethode voor harmonie en evenwicht, het is een manier om een verloren gegaan contact met je lichaam te herstellen.

 

Tijdens mijn collegejaren heb ik Koreaanse vechtkunsten Tang Soo Do en Taekwondo beoefend. 


Oude Chinese prent

 

Witte kraanvogel en Naha-te technieken...

 

Bunkai Unshu


SEMPAI

Sempai is zo'n begrip, waarvan iedereen een ander beeld heeft. Sommige leraren schetsen een beeld van strikt verticale verhoudingen. Op ieder moment is de oudste leerling in de dojo verantwoordelijk voor de gang van zaken. Als bijvoorbeeld de leraar te laat is, of onverwacht helemaal niet op komt dagen, dan is op die wijze de voortgang van de training geregeld. De oudere leerling heeft derhalve een verantwoordelijkheid ten opzichte van de jongere leerling.

 

De psychosociale functies zijn:

1.Voorbeeldfunctie - voorbeeld in waarden, normen en gedrag

2.Acceptatie en conformeren - geeft wederzijds support en aanmoediging.

3.Counseling - hulp bij persoonlijke problemen, versterking van zelfbeeld.

4.Vriendschap - gezamenlijke sociale interactie.

 

Ik denk dat deze theorie in hoge mate toepasbaar is voor de relatie tussen sempai en kohai (leerlingen). In min of meerdere mate kunnen alle bovengenoemde functies in de sempai-kohairelatie aan de orde komen.

André Han  アンドレ・ハン


Youngsters die opgroeien tot volwaardige karateka's.... de jeugd heeft de toekomst!

Julie van der Krabben

In 2007 voor het eerst op karate.

 

Klein nichtje van André Han en Christel Han, van der Krabben.


Je kunde -en ambities als beoefenaar , kan niet worden afgemeten....

 

Als beoefenaar van de martiale kunst ben ik van kinds af aan al gefascineerd door wapens zoals het zwaard en de bekende nunchaku’s van de wereldberoemde Bruce Lee, overigens mijn inspirator.

 

Mijn kennis en ontwikkelingen deel ik aan een selectieve groep, mijn meestersassistenten en de hogere gegradueerden. Hiermee geef ik mijn leerlingen een bijzonderheid voor de toekomst. 

André Han  アンドレ・ハン